POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Lumina Instituții de Învățământ sa garantează securitatea si confidențialitatea datelor găzduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către Lumina Instituții de Învățământ sa pentru a trimite utilizatorului, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai in baza consimțământului persoanei vizate.

Furnizarea datelor personale către Lumina Instituții de Învățământ sa nu implica obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstanțe si pot solicita in mod gratuit ștergerea acestora din baza de date Lumina Instituții de Învățământ sa , proprietar al si platformei online, nu intervine direct sau indirect asupra bazelor de date unde sunt stocate informațiile despre clienți.

Conform cerințelor Legii nr. 679/2016 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Lumina Instituții de Învățământ sa are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

In acest sens, Lumina Instituții de Învățământ sa a elaborat o serie de masuri tehnice si organizatorice pentru prevenirea riscurilor ce pot apărea in cadrul prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in interiorul organizației este condiționata de o serie de masuri tehnice si organizatorice in vederea securizării acestora.

Aceste masuri au rolul de a proteja informațiile la nivelul organizației împotriva incidentelor de securitate.

Din punct de vedere al prelucrării, in cadrul Lumina Instituții de Învățământ sa , datele cu caracter personal sunt prelucrate doar pentru scopurile pentru care s-a obținut consimțământul persoanelor vizate, inclusiv pentru scopurile paralele si pentru încheierea unui contract sau livrarea unui produs către client, cerut de acesta. Datele colectate sunt minimizate si sunt in legătura directa cu scopul pentru care s-a obținut consimțământ si sunt necesare pentru a contacta clientul in cazul unei solicitări.

Lumina Instituții de Învățământ sa este operator direct.

Categoriile de persoane vizate sunt: clienți actuali / potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului web.

Modurile in care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor sunt:

  • Politica de confidențialitate ;
  • Termenii si condițiile utilizării platformei/ magazinului online;
  • Pe pagina web într-o secțiunea dedicata;

Exercitarea drepturilor prevăzute de legea 679 / 2016 (GDPR) revin in totalitate operatorului care are obligația legala si de a-si desemna o persoana responsabila de procesarea datelor personale in interiorul organizației. Aceasta persoana va elabora un set de masuri tehnice si organizatorice pentru securizarea prelucrării datelor si are obligația de a informa operatorul privire la natura proceselor de prelucrare, tipuri de informații si modul in care, aceste procese se desfășoară in interiorul organizației. Operatorul are răspunderea si obligația de a se asigura ca aceste masuri sunt implementate, ca nu exista riscul unor breșe de securitate sau a unor scurgeri de informații precum si respectarea legislație in vigoare in ceea ce privește prelucrarea datelor si drepturile persoanelor vizate.

Prin intermediul platformei online sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

• nume si prenume
• email

Lumina Instituții de Învățământ sa nu prelucrează categorii de date cu caracter special.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, nu are legătura cu alte sisteme de evidenta.
Scopul colectării datelor este de a factura comenzile, de a răspunde solicitărilor.

Conform Legii nr. 679/2016 (GDPR), utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, dreptul de a fi uitat, dreptul de a porta informațiile si datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției. Totodată, are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale si poate solicita ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail dpo@lumina.ro. De asemenea, daca unele din datele despre utilizatori sunt incorecte, avem rugămintea sa ne fie semnalat acest lucru, pentru a putea efectua corecțiile necesare.