Misiune & Viziune

Preocuparea noastră constanta pentru consolidarea prestigiului acestor scoli, pentru ca ele sa se reconfirme ca scoli de elita, a făcut posibila recunoașterea in plan local, național si internațional.

Obiectivul de importanta majora al școlilor noastre este de a le oferi elevilor o educație polivalenta, astfel încât in momentul in care își termina studiile sa fie niște tineri responsabili, disciplinați, buni cetățeni, sa aibă o gândire raționala temeinic argumentata, sa cunoască pe deplin valorile umane si sa aibă un bagaj important de cunoștințe din domenii variate.

De asemenea, orientarea dinamica a întregului proces instructiv-educativ spre formarea unor absolvenți de valoarea, a căror pregătire sa răspundă exigentelor actuale, absolvenți care sa își poate dezvolta cariere de succes si sa ne reprezinte cu cinste in tara si străinătate marchează misiunea si viziunea noastră.

Visit Us On Facebook