Luminamath

LuminaMath este un concurs naţional de matematică organizat anual de Lumina Instituţii de Învăţământ, începând cu anulșcolar 1997-1998.Este un concurs de tip grilă care se adresează elevilor din învăţământul primar și gimnazial. Elementul de noutate pe care îl aduce acest concurs este îmbinarea sistemului tradiţional românesc de evaluare cu sistemul european.